รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : หนูทำได้
ผู้แต่ง : ฐิติมา เจริญดี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ขอบคุณนะช้างตุ้ย
ผู้แต่ง : อัญชลี อารีย์วงศ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ก้อนเมฆมีน้ำใจ
ผู้แต่ง : นภัสสร ไชยมโนวงศ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ตะล็อกก๊อกแก๊ก
ผู้แต่ง : อินทรายุธ เทพคุณ, พาณี อิทธิบำรุงรักษ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : กล่องดินสอในฝัน
ผู้แต่ง : พัชรี มีสุคนธ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ออกไปนะเจ้าปีศาจ
ผู้แต่ง : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม
ผู้แต่ง : สุพรรณี นามวงษ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ผมอยากเป็นนักบิน
ผู้แต่ง : ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : บ่วงเชือก
ผู้แต่ง : จัตวาลักษณ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : นักสืบหลังเลนส์
ผู้แต่ง : คีตาญชลี แสงสังข์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์