รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว
ผู้แต่ง : ปะการัง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : สงบงงในดงงู
ผู้แต่ง : จันทรา รัศมีทอง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : การยืนยันอีกครั้งหนึ่งของสาวแม่ฮ้างแห่งหมู่บ้านตาเอกทะไม
ผู้แต่ง :  ลูเธอร์-เทอรัว แอนนาแบปติสต์ส
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : หมวกที่หายไป
ผู้แต่ง : วิชชา ลุนาชัย, ประชาคม ลุนาชัย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี) 
ผู้แต่ง : รัชศักดิ์ จิระวัฒน์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : พี่สาวของผม
ผู้แต่ง : ประกาศิต คนไว
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552ชื่อหนังสือ : เราติดอยู่ในแนวรบเสียแล้ว แม่มัน
ผู้แต่ง : ดุสิต หวันฯ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2550ชื่อหนังสือ : วาวแสงแห่งศรัทธา
ผู้แต่ง : วัชระ สัจจะสารสิน
ปีที่ได้รับรางวัล : 2548ชื่อหนังสือ : ตานะฮ์อูมี-แผ่นดินมาตุภูมิ
ผู้แต่ง : นก ปักษนาวิน
ปีที่ได้รับรางวัล : 2547ชื่อหนังสือ : เหนือคมพยัคฆ์
ผู้แต่ง : ชิด ชยากร
ปีที่ได้รับรางวัล : 2546 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์