รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ
ผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : สิงโตนอกคอก 
ผู้แต่ง : จิตานันท์ เหลืองเพียรสมุท
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : นครคนนอก 
ผู้แต่ง : พลัง เพียรพิรุฟห์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต 
ผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : อสรพิษและเรื่องอื่นๆ 
ผู้แต่ง : แดนอรัญ แสงทอง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : หัวใจห้องที่ห้า
ผู้แต่ง : อังคาร  จันทาทิพย์ 
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : คนแคระ
ผู้แต่ง : วิภาส  ศรีทอง  
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
ผู้แต่ง : จเด็ด กำจรเดช 
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ผู้แต่ง : ซะการีย์ยา อมตยา 
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : ลับแล แก่งคอย 
ผู้แต่ง : อุทิศ  เหมาะมูล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์