รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : สวนสวยของช้างตุ้ย
ผู้แต่ง : อัญชลี อารีย์วงศ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : ไข่ของใครกันนะ
ผู้แต่ง : เด็กดำ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : โป้งจ๋า
ผู้แต่ง : กิตติยา ลี้ครองสกุล, ร่มรัฐ ปรมาธิกุล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : วันเกิดของเค้าโมง
ผู้แต่ง : จันทรังสิ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : น้ำตาแม่มด
ผู้แต่ง : คีตาญชลี แสงสังข์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : เด็กชายต้นไม้
ผู้แต่ง : เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง
ผู้แต่ง : ศาตพจี รินสุวรรณ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : นิโก้ เด็กแสบแห่งเจดีย์สุเล
ผู้แต่ง : สาคร พูลสุข
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว
ผู้แต่ง : ไอริณ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : ทำแบบนี้ดีไหมนะ?
ผู้แต่ง : ณิชา พืชวณิชย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์