รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : นนทบุรีศรีมหานคร
ผู้แต่ง : พิศาล บุญผูก
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ลืมตาตืนอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร
ผู้แต่ง : ปองวุฒิ รุจิระชาคร
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : นกป่ากับปู่ต้นไม้
ผู้แต่ง : ปรีดา ปัญญาจันทร์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)
ผู้แต่ง : งามพรรณ เวชชาชีวะ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง
ผู้แต่ง : สุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : วิถีแห่งไทย สายธารแห่งปัญญา
ผู้แต่ง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ร้อยกลอน
ผู้แต่ง : ชวิน พงษ์ผจญ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น
ผู้แต่ง : งามพรรณ เวชชาชีวะ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์
ผู้แต่ง : สิวะพงษ์ บุญกอง, กฤษดา พึงปิติพรชัย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 
ผู้แต่ง : ภัคภรจันทร์ เกษมศรี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์