รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind
ผู้แต่ง : ธัมม์ ศิริพรมรินทร์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
ผู้แต่ง : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ
ผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : ทางจักรา
ผู้แต่ง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : อาคเนย์คะนึง
ผู้แต่ง : อนุสรณ์ ติปยานนท์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : อยู่วังสระปทุม
ผู้แต่ง : สุมาลี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง
ผู้แต่ง : แมน คล้ายสุวรรณ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : มุม มอง หมา DOG EYE VIEW
ผู้แต่ง : ไตรภัค สุภวัฒนา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : จำปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง Jumpa & Margaret The Pilgrimage
ผู้แต่ง : Kavin Z. Siri
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : ราชผาติกานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม
ผู้แต่ง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์