รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : กำเนิดวานร 18 มงกุฎ
ผู้แต่ง : ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560ชื่อหนังสือ : พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ นิกายวัชรยาน
ผู้แต่ง : สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : พลิ้วไปในพรายเวลา
ผู้แต่ง : ผาด พาสิกรณ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : คำน้อย รวมบทกวีสร้างสรรค์สังคม
ผู้แต่ง : อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : นิทานกล่อมประสาท
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : กระต่ายกับพระจันทร์
ผู้แต่ง : นริศ สุขมาก
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : บันทึกส่วนตัวซายูริ
ผู้แต่ง : เด็กหญิงซายูริ ซากาโมโตะ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : ข้าวหอมของมะลิ
ผู้แต่ง : ทิพย์วรรณ แสวงศรี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : ห้องเรียนไม่มีฝา
ผู้แต่ง : ธารา ศรีอนุรักษ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : OUT IN AFRICA
ผู้แต่ง : อาทิตย์ ประสาทกุล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์