รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : ดอกไม้ในดวงใจ
ผู้แต่ง : เจริญ แก้วอนุรักษ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : รามเกียรติ์ อวสานทศกัณฐ์
ผู้แต่ง : รัตนา คชนาท
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : ปิยราชกุมารี Beloved Princess
ผู้แต่ง : นิติกร กรัยวิเชียร
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559ชื่อหนังสือ : "แผน" เพื่อแผ่นดิน
ผู้แต่ง : วิทยา เวชชาชีวะ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : ชัยชนะของผู้แพ้
ผู้แต่ง : วิษณุ พุ่มสว่าง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : พระกับเสือและเรื่องอื่นๆ
ผู้แต่ง : อุเทน วงศ์จันดา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : ลูกชายแดน
ผู้แต่ง : เชาวลิต ขันคำ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : ครอบครัวหัวแห้ว
ผู้แต่ง : กนกพร คงสุวรรณ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : รามเกียรติ์ สู่มหาสงคราม
ผู้แต่ง : รัตนา คชนาท
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : สัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ Wildlife of Dong Phayayen-Khao Yai
ผู้แต่ง : ณรงค์ สุวรรณรงค์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์