รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : คชปักษ์สินธุ์ ไม่ยอมแพ้
ผู้แต่ง : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ, ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558



ชื่อหนังสือ : รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
ผู้แต่ง : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : จับต้นมาชนปลาย
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : รวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง
ผู้แต่ง : นายทิวา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน
ผู้แต่ง : รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : ช้าง ช้าง ช้าง
ผู้แต่ง : ตุลย์ สุวรรณกิจ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ
ผู้แต่ง : ณิชา พีชวณิชย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : อาม่าบนคอนโด
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : ราชาสถาน
ผู้แต่ง : วันฉัตร ชินสุวาเทย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



ชื่อหนังสือ : เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน ตำนานไซอิ๋ว
ผู้แต่ง : สวนโมกข์กรุงเทพ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557



 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์