รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : รามเกียรติ์ ปฐมบท
ผู้แต่ง : รัตนา คชนาท
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : ศึก ๙ ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
ผู้แต่ง : วงเดือน นาราสัจจ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : อรุณสวัสดิ์สนธยา
ผู้แต่ง : นทธี ศศิวิมล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : 50 เท่า
ผู้แต่ง : ชีวัน วิสาสะ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : ลูกยางกลางห้วย
ผู้แต่ง : คามิน คมนีย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : อีสานบ้านเฮา
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : มงคลชีวิต 38 ประการ
ผู้แต่ง : พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : หางไหนกันนะ
ผู้แต่ง : ทิพย์วรรณ แสวงศรี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย
ผู้แต่ง : ธิดา สาระยา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์