รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : โถงสีเถา
ผู้แต่ง : เข็มพลอย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : อ้อมอกแผ่นดิน
ผู้แต่ง : สวรรค์ แสงบัลลังค์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : กระดูกของความลวง
ผู้แต่ง : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : หนูด่างหางแหว่ง
ผู้แต่ง : ประกายพรึก จักรพันธุ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : เศษกระดาษ
ผู้แต่ง : สองขา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ชวนเพื่อนมาปั้น เครื่องปั้นดินเผา
ผู้แต่ง : ปรีดา ปัญญาจันทร์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ความสุขผลิใบในทุกเช้า
ผู้แต่ง : ปะการัง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : วัยใสหัวใจโขน
ผู้แต่ง : ภูผา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่มที่ 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
ผู้แต่ง : สละ นาคบำรุง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า
ผู้แต่ง : นิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์