รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : เพื่อนฉันอยู่ไหน
ผู้แต่ง : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2555ชื่อหนังสือ : ผ่ามิติจินตนาการ
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : น้ำเล่นไฟ
ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก
ผู้แต่ง : สิทธิเดช กนกแก้ว
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : วีรชน / คนบ้า / นักล่าเงา
ผู้แต่ง : เชตวัน เตือประโคน
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : แสงเทียนส่องทางไทย
ผู้แต่ง : สิทธิเดช กนกแก้ว
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ผู้แต่ง : อรรถดา คอมันตร์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ
ผู้แต่ง : สุพัตรา แซ่ลิ่ม, ชุมสาย ณ อยุธยา
ปีที่ได้รับรางวัล : 2554ชื่อหนังสือ : 1 CM
ผู้แต่ง : คิมอึนจู
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย
ผู้แต่ง : จำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์