รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : แผ่นดินพ่อ
ผู้แต่ง : วันชัย ด้วงพันธุ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : ของขวัญจากหัวใจ
ผู้แต่ง : วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 1 กำเนิดสุโขทัย "การรวมตัวของคนไทย"
ผู้แต่ง : สละ นาคบำรุง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : เดินตามฝัน
ผู้แต่ง : ระวีวรรณ ประกอบผล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : ดอกไม้ริมทาง
ผู้แต่ง : ลุงมวล คำ (ปรีดา ปัญญาจันทร์)
ปีที่ได้รับรางวัล : 2553ชื่อหนังสือ : ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน
ผู้แต่ง : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552ชื่อหนังสือ : จากสายน้ำสู่นคร
ผู้แต่ง : ประกาศิต คนไว
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552ชื่อหนังสือ : ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร
ผู้แต่ง : ตุลย์ สุวรรณกิจ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552ชื่อหนังสือ : เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย
ผู้แต่ง : ยุพร แสงทักษิณ 
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552ชื่อหนังสือ : มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก
ผู้แต่ง : อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2552 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์