แนะนำทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

scifinder1 20

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านเคมี

sciencedirect ebook 09

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier

ebook7

Business and Corporation Engagement with Higher Education: Models, Theories and Best Practices  (2019)

scopus index 18 18

ห้องสมุดรวบรวมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนีโดย Scopus

nikkei 310865

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Nikkei Asia (Digital News) 

ebook3

Community-Based Language Learning: A Framework for Educators  (2019)

swu ir scopus 17

สามารถตรวจสอบผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus และ Springer Link ในคลังสถาบัน มศว (SWU IR)

ceic 06

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CEIC Data: Economic Database System

ebook4

Pediatric Environmental Health (2019)

newevent 500x333 65 15

แนะนำแหล่งทรัพยากร Open Access ที่สามารถเข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

cambrige 08

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Core: eJournals

ebook8

Engage the Brain: How to Design for Learning That Taps Into the Power of Emotion (2019)

newevent 500x333 65 16

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

ebook open access 06

แนะนำแหล่ง ebooks list of OPEN ACCESS จากฐานข้อมูล Cambridge Core

ebook5

Historical Dialectology in the Digital Age (2019)

ir hu

ผลงานแปล สาขาภาษาตะวันออก ในคลังสถาบัน มศว

ebook1

Agricultural Science and Food Security  (2019)

ebook6

Data Security in Cloud Computing, Volume I (2019)

ir children 10

รวมภาคนิพนธ์สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ebook2

Agricultural Entrepreneurship (2019)

ebook9

Monitored: Business and Surveillance in a Time of Big Data (2019)