แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
SWU Discovery คืออะไร youtube pdf  
การสืบค้นทรัพยากร     html
สืบค้นอย่างไรให้ได้ผลตามต้องการ

ep.1youtube

ep.2youtube

pdf html
การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและใช้บริการอัตโนมัติ     html
       
อบรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากร      
อบรมแนะนำบริการ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 youtube    

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง