แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
แนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin youtube pdf  
การอบรมหัวข้อ "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin: Student Account" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มศว วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  [NEW] youtube    
       

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง