แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
        แนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin: การตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยตัวเอง (Student Account) youtube pdf  
        แนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin: การใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ผู้สอน (Instructor Account)   No1.
pdf
No.2
pdf
 
อบรมแนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin      
        การอบรมหัวข้อ "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin: Instructor Account" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 youtube pdf  
        การอบรมหัวข้อ "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin: Student Account" จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 youtube    
        การอบรมหัวข้อ "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin: Student Account" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 25 มกราคม 2566  youtube    

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง