แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
การใช้โปรแกรม EndnoteX9   pdf  
โปรแกรมเอ็นด์โน้ตคืออะไร youtube pdf  
การติดตั้งโปรแกรม EndnoteX9 youtube pdf  
การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งานโปรแกรม Endnote youtube pdf  
การนำ Style ของมหาวิทยาลัยเข้าโปรแกรม Endnote youtube pdf  
การดึงข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลห้องสมุดเข้าโปรแกรม Endnote youtube pdf  
การดาวน์โหลดข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์เข้าโปรแกรม Endnote youtube pdf  
การสร้างข้อมูลบรรณานุกรมเข้าโปรแกรม Endnote ด้วยการพิมพ์   pdf  
การดึงข้อมูลจากโปรแกรม EndNote มายังโปรแกรม Word youtube pdf  
อบรมแนะนำการใช้โปรแกรม Endnote โดยสำนักหอสมุดกลาง      
แนะนำการใช้โปรแกรม EndNoteX9: APA youtube pdf  
แนะนำการใช้โปรแกรม EndNoteX9: Vancouver youtube pdf  
โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมอื่นๆ      
แนะนำการใช้โปรแกรม Zotero เบื้องต้น youtube    
แนะนำการใช้โปรแกรม Mendeley (Reference Data Management for Research) โดยสำนักพิมพ์ Elsevier youtube    
แนะนำการใช้โปรแกรม Mendeley (30 สิงหาคม 2565) โดยสำนักหอสมุดกลาง youtube    

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง