วารสารฟิสิกส์1แนะนำวารสารวิชาการทางสาขาวิชาฟิสิกส์

แนะนำวารสารวิชาการทางสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
E-Journals (Physics) >> https://bit.ly/3IUWdQ3
✅Physics Education >> https://bit.ly/41Slhjq
✅American Journal of Physics >> https://bit.ly/3ZpVjlF
✅Physics Teacher >> https://bit.ly/3YzkQYw
🌐 ช่องทางเข้าใช้วารสารภาษาต่างประเทศที่บอกรับทั้งหมด (Journals)
1. สืบค้นชื่อวารสารจาก SWU Discovery >> https://bit.ly/3KsdnUf
2. เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง >> เมนู Databases >> ejournals >> https://bit.ly/3MKOqWe
หมายเหตุ :
📍เข้าใช้ e-Journals ผ่านการเชื่อมต่อ CL Open Athens ด้วยบัวศรี (Buasri ID)
 
หากพบปัญหาการใช้วารสารติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
วารสารฟิสิกส์2
 
วารสารฟิสิกส์3
 
วารสารฟิสิกส์4