ภาพนิ่ง1

รวมลิงก์เพื่อเข้าฟังการบรรยายย้อนหลังจากสำนักพิมพ์ Elsevier 

 

ตามที่สำนักพิมพ์ Elsevier ได้จัด SCOPUS Webinar ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อต่างๆ ในปี 2020 จนถึงปัจจุบันนั้น ทางสำนักหอสมุดกลางขอส่งรวมลิงก์เพื่อเข้าฟังการบรรยายย้อนหลัง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก